January 16, 2021

304 Card Game / 304 சீட்டு ஆட்டம்தமிழர்களிடையே மிகவும் பிரபலமான ஒரு சீட்டு விளையாட்டு 304 சீட்டு ஆட்டம் ஆகும். கொண்டாட்டங்களில், ஒன்றுகூடல்களில், நண்பர்களிடையே இவ்விளையாட்டு விளையாடப்படுவதுண்டு. இவ்விளையாட்டுக்கு நான்கு ஆட்டக்காரர்கள் தேவை.

விளையாட்டு நுட்பங்கள்

பிரித்தல்
கேட்டல்
துரும்பு
கழித்தல்
வெட்டுதல்
மடக்கு
கம்மாஸ்
மேசை பிழை (அழி பாசு)

சீட்டு புள்ளி விபரங்கள்

J 30 3.0
9 20 2.0
A 11 1.1
10 10 1.0
K 3 0.3
Q 2 0.2
8 0 0
7 0 0

வெற்றி தோல்வி புள்ளி மற்றும் காசு விபரம்

304 (0.0) – கிலிக்கி கேட்டுத் தோற்றால் 8 சீட்டுக்கள், கேட்டு வென்றால் 6 சீட்டுக்கள்
304 (0.0) – மடக்கம் கேட்டுத் தோற்றால் 4 சீட்டுக்கள், கேட்டு வென்றால் 4 சீட்டுக்கள்
250 (5.5) – கேட்டுத் தோற்றால் 4 சீட்டுக்கள், கேட்டு வென்றால் 3 சீட்டுக்கள்
240 (6.5) – கேட்டுத் தோற்றால் 3 சீட்டுக்கள், கேட்டு வென்றால் 2 சீட்டுக்கள்
230 (7.5) – கேட்டுத் தோற்றால் 3 சீட்டுக்கள், கேட்டு வென்றால் 2 சீட்டுக்கள்
220 (8.5) – கேட்டுத் தோற்றால் 3 சீட்டுக்கள், கேட்டு வென்றால் 2 சீட்டுக்கள்
210 (9.5) – கேட்டுத் தோற்றால் 3 சீட்டுக்கள், கேட்டு வென்றால் 2 சீட்டுக்கள்
200 (10.5)- கேட்டுத் தோற்றால் 3 சீட்டுக்கள், கேட்டு வென்றால் 2 சீட்டுக்கள்
90 (11.5) – கேட்டுத் தோற்றால் 2 சீட்டுக்கள், கேட்டு வென்றால் 1 சீட்டு
80 (12.5) – கேட்டுத் தோற்றால் 2 சீட்டுக்கள், கேட்டு வென்றால் 1 சீட்டு
70 (13.5) – கேட்டுத் தோற்றால் 2 சீட்டுக்கள், கேட்டு வென்றால் 1 சீட்டு
60 (14.5) – கேட்டுத் தோற்றால் 2 சீட்டுக்கள், கேட்டு வென்றால் 1 சீட்டு
50 (15.5) – கேட்டுத் தோற்றால் 2 சீட்டுக்கள், கேட்டு வென்றால் 1 சீட்டு

கலைச்சொற்கள்

இசுகோப்பன் (♠)
ஆடித்தன் (♥)
ஊவித்தன் (♦)
கலாவரை (♣)
வீறு – Jack
மணல் – 9
ஆசு – Ace
கேறு – K
பெட்டை – Q
அடுக்குதல்
பிரித்தல்/புறித்தல்
கேட்டல்
கேள்வி – 50 புள்ளிகள்
உதவி – 60 புள்ளிகள்
மேலே – என்னால் இயலாது, கூட்டாளி கேக்கலாம்
துரும்பு
திறந்த துரும்பு
அழி துரும்பு
கழித்தல்
வெட்டுதல்
மடக்கு
கம்மாசு/கம்மாறிஸ்
மேசை பிழை (அழி பாசு)
கோட்
தாள்
கடதாசி விளையட்டு
கையாள்
அலாப்புதல்

304, pronounced three-nought-four, is a trick-taking card game popular in Sri Lanka, coastal Karnataka, Tamil Nadu and Maharashtra, in the Indian sub continent. The game is played by two teams of two using a subset (7 through Ace of all suits) of the 52 standard playing cards.

Nguồn: https://soicaubamien365.com/

Xem thêm bài viết khác: https://soicaubamien365.com/game/

in Game
Related Posts

Transfiguration Scout Rifle (Last Wish Raid Scout Rifle) | Destiny 2 Forsaken

June 25, 2020

June 25, 2020 39

Last Wish raid is out boys with new weapons dropping. Today we’re reviewing the Transfiguration Scout Rifle. Raid Hand Cannon...

Zillions of Games, preferences and opinions.

June 30, 2020

June 30, 2020 1

I happened to see this review online for Zillions of Games and it annoyed me.  As a result of that...

How to make a DIY Game Of Thrones Book Ends

June 22, 2020

June 22, 2020 36

Are you a Game of Thrones fan? Well this week, the Robosphere goes to Kings Landing! Learn how to create...

Do you like purple pear pie?! Come cook with The Bumble Nums!

June 25, 2020

June 25, 2020

Watch videos from Super Simple in the Super Simple App for iOS! ► In this collection of Bumble Nums cartoons,...

IBuyPower Throw Match Vs NetcodeGuides Full Highlights…

June 20, 2020

June 20, 2020 30

The full cut up match of the classic IBuyPower vs NetcodeGuides throw match during CEVO Season 5, Enjoy! ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 🍉WTFSkins:...

KITA BLENDERR SEMUANYAAA!!! HAHAHA!! Blend It 3D [SUB INDO] ~Volumenya GG!

June 26, 2020

June 26, 2020 33

Yapppp kali ini kita akan mencoba game yang sangat jussy bnget wkwkwk dimana kita akan mencoba memblender sayuran dan buahan...

Fun Baby Care Kids Game – Learn Play Fun Fairy Land Rescue – Save the Magic Village By TabTale LTD

June 28, 2020

June 28, 2020

Fairy Land Rescue – Save the Magic Village By TabTale LTD ➔ Subscribe Now ArcadeGaming : ► PLAYLIST: Oh no!...

Which Try Guy Knows Eugene The Best?

June 28, 2020

June 28, 2020 27

In this final friendship trivia edition of Try Guys Game Time, the #TryGuys are challenged with weird, scary, and surprising...

FAU bonfire & first football game!

June 30, 2020

June 30, 2020 42

I’m gonna start off by saying the process of uploading this video was so messed up, if anyone noticed I’m...

The Evolution Of Videogames (1947 – 2019)

July 1, 2020

July 1, 2020 39

THE EVOLUTION OF VIDEOGAMES (1947-2019) ******************************************************************** For this video I’ve selected some of the most famous and important videogames of...

DIY Neon Portal Bookends – They GLOW in the Dark!

June 29, 2020

June 29, 2020 39

Today we’re making Portal bookends that lights up! Patreon: PARTS USED: – EL wire: – Battery packs for EL wire:...

28 || 29 || 304 || CARD GAME FOR 4 PLAYERS

July 1, 2020

July 1, 2020 8

HI ALL WELCOME TO MY CHANNEL CARD GAME…..TODAY WE ARE GOING TO LEARN HOW TO PLAY 28 OR 29 OR...

New Team, New Year, New Trophy | Team Liquid CSGO – IBP Masters

July 2, 2020

July 2, 2020 32

TL CSGO is kicking off the new year right with a grand finals victory against Astralis at IBP Masters! TEAM...

Ye Olde CN Games – The Life & Times of Juniper Lee: Party Interrupted

June 23, 2020

June 23, 2020 1

0:13 – Bicycle Jumping 1:01 – VS. Racatan 1:59 – Downhill Ride The last part is the hardest cos she...

MADDEN 20 Face of the Franchise | CREATION + College Football Playoffs! EP1

June 24, 2020

June 24, 2020 49

Brand new Madden 20 Face of the Franchise career mode gameplay presented by EA Game Changers! We dive into the...

Comments
 • சார் எனக்கு 5 cards மற்றும் 7 cards rules உங்களுக்கு தெரிந்தால் கூறவும்
  My whatsapp 8489380544

 • 304 இது ஒரு நல்ல சிரந்த விளையாட்டூ. இந்த விளையாட்டு இலங்கை தமிழ் பேசும் மக்களிடமும் இருக்கிரது

 • Get an Android version of the game for free https://play.google.com/store/apps/details?id=ugen.co.za.cg304
  Contains all features of the game Caps, Partner Close Caps, etc

 • From the rank and value of the cards, with the Jack and Nine promoted above the Ace, it is clear that it belongs to the Jass family, which originated in the Netherlands. It is probable that 304 is derived from a game brought to Sri Lanka by Dutch traders in the 17th or 18th century.

 • This game we call it as 28 in Kerala , and we need 4 people to play. As usual jack is 3 points, No 9 is 2 points and Ace and No.10 has one point each,making a total 7 points in one sign , so for 4 signs (7X4=28) , ie is y we call the game 28 in Kerala. kindly watch my cards trick video in Tamil https://www.youtube.com/watch?v=QboxrSFf2OU

 • கேள்வி, 80, 100 என எதன் அடிப்படையில் கேட்கப்படுகிறது? இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கம் தேவை, ஒரு சற்று விளையாடி காண்பித்தாலும் நன்றாக இருக்கும் என எண்ணுகின்றேன். நண்றி

 • Awesome game – There an android app of it now – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.h17.threenoughtfour

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *