SOI CẦU DÀN XIÊN 2 MIỀN BẮC

lô xiên 2 là lô xiên 2 được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất, đây là con lô có xác suất về cao nhất, đây là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày

Để nhận được lô xiên 2 miền bắc các bạn cần nạp 1.000.000 vnđ vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công lô xiên 2 sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy Lô Độc Thủ miền bắc siêu đẹp.

Bạn có thể nạp thẻ cộng dồn làm sao mà tổng số tiền đủ 1.000.000 vnđ là được. Các bạn sẽ nhận được lô xiên 2 của chúng tôi trong khoảng thời gian từ 08h00 – 18h00 mỗi ngày.

Lưu ý : Tất cả các hình thức nạp thẻ đều là tự nguyện , không lôi kéo ép buộc , không lừa đảo . Vậy nên chúng tôi sẽ không chịu một trách nhiệm nào về việc sử dụng thông tin của các bạn.Tất cả những thông tin trên của chúng tôi chỉ mang tính chất THAM KHẢO , dựa trên xác suất lô tô kết quả xổ số .Chơi lô đề là nghiêm cấm tại Việt Nam .Khuyến khích chơi lô tô xổ số hợp pháp theo quy định của nhà nước. Chúc các bạn may mắn ! Thanks !

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

NGÀY DÀN XIÊN 2 MIỀN BẮC KẾT QUẢ GHI CHÚ
17/03/2018      
16/03/2018 71 62  ăn lô  71 
15/03/2018 05 14  ăn xiên   
14/03/2018 40 32   ăn lô 40 40 
13/03/2018 73 81  ăn lô   73 
12/03/2018 05 27  trượt   
11/03/2018 16 08  ăn lô  16 
10/03/2018 51 13  ăn xiên  
09/03/2018 65 32   ăn xiên  
08/03/2018 06 62   ăn lô 06 
07/03/2018 43 52   trượt  
06/03/2018 98 71   ăn lô  98
05/03/2018 01 70  ăn xiên   
04/03/2018 31 42   ăn lô  31
03/03/2018 52 87 

 ăn lô

 52 52
02/03/2018 81 35  ăn xiên   
01/03/2018 08 12   ăn lô 12 12 
28/02/2018 45 60  ăn lô  60 
27/02/2018 57 63   trượt  
26/02/2018 83 17  ăn xiên   
25/02/2018 35 46   ăn lô 35 
24/02/2018 94 50  ăn xiên   
23/02/2018 67 86   ăn lô 86 
22/02/2018 40 13   ăn lô 13 13 
21/02/2018 29 81   trượt  
20/02/2018 03 58  ăn xiên   
19/02/2018 03 42  ăn lô  42 
15/02-18/02/2018 nghỉ tết    
14/02/2018 82 09   ăn lô  82
13/02/2018 01 76   ăn lô 76 
12/02/2018 13 58   ăn xiên  
11/02/2018 05 64   ăn lô  05
10/02/2018 38 70   ăn lô 38 
09/02/2018  93 81 ăn xiên   
08/02/2018 36 72  trượt  
07/02/2018 70 32  ăn lô  32 
06/02/2018 25 60  ăn lô  60 
05/02/2018 64 07  ăn xiên   
04/02/2018 35 49 ăn lô  35 35
03/02/2018 17 62   trượt  
02/02/2018 75 06   ăn lô  75
01/02/2018 36 72  ăn lô   36
31/01/2018 75 68   ăn lô 75 
30/01/2018 02 65  ăn xiên   
29/01/2018 31 62   trượt  
28/01/2018 70 14   trượt  
27/01/2018 72 20  ăn xiên   
26/01/2018 18 93   ăn lô  93
25/01/2018 23 63  trượt   
24/01/2018 23 63   trượt  
23/01/2018  20 34 trượt    
22/01/2018 93 45 trượt   
21/01/2018 02 63   ăn lô  02
20/01/2018 72 32  ăn lô  32 
19/01/2018 51 62   ăn xiên  
18/01/2018 81 19  trượt   
17/01/2018 03 71  ăn xiên   
16/01/2018 24 43  ăn lô   24
15/01/2018 21 50  ăn lô  21 21 
14/01/2018 27 35  trượt   
13/01/2018 35 60   trượt  
12/01/2018 23 56   ăn xiên  
11/01/2018 67 90  ăn lô   90
10/01/2018  48 70 ăn lô   48 48
09/01/2018 05 27   ăn lô 27 
08/01/2018 07 73  ăn xiên  
07/01/2018  82 26  ăn lô 82 
06/01/2018 35 61   trượt  
05/01/2018 06 73  ăn xiên   
04/01/2018  01 37 ăn xiên   
03/01/2018 23 41   ăn lô 23 
02/01/2018 20 53   trượt  
01/01/2018 72 07  ăn lô  07 
31/12/2017 40 13   ăn lô 40 
30/12/2017 31 56   ăn xiên  
29/12/2017 23 14   ăn lô 23 23 
28/12/2017 93 81  ăn xiên  
27/12/2017 08 91  ăn lô  08 08 
26/12/2017 70 67  trượt   
25/12/2017 73 10  ăn lô 73 
24/12/2017 31 45   ăn xiên  
23/12/2017 75 59   ăn lô 59 59 
22/12/2017 93 41   ăn xiên  
21/12/2017 23 95  ăn lô  95 
20/12/2017 27 61  trượt   
19/12/2017 38 85   ăn lô  85
18/12/2017 91 17  ăn xiên   
17/12/2017 13 34   ăn lô  34
16/12/2017   32 46  ăn lô  32
15/12/2017 23 35   ăn xiên  
14/12/2017  56 72 ăn lô  56 56 
13/12/2017 37 82   trượt  
12/12/2017 65 24  ăn lô 24 24 
11/12/2017 10 35  ăn lô  35 
10/12/2017 13 45  ăn xiên   
09/12/2017 72 84  ăn lô  72 
08/12/2017 45 26  ăn lô  26 
07/12/2017  60 72  trượt  
06/12/2017 35 51  ăn xiên   
05/12/2017 26 71 ăn xiên   
04/12/2017 70 31  ăn lô  70 
03/12/2017 71 07  trượt   
02/12/2017 46 61  ăn lô  61
01/12/2017 01 90  ăn lô  01 
30/11/2017 15 81   ăn xiên  
29/11/2017 17 54   ăn lô 17 
28/11/2017 23 70   trượt  
27/11/2017 43 52   ăn xiên  
26/11/2017 31 27   ăn lô  27
25/11/2017 01 62   ăn xiên  
24/11/2017 10 31   ăn lô 31 
23/11/2017 72 53 ăn lô 72
22/11/2017 23 41  trượt   
21/11/2017 84 52   trượt  
20/11/2017 60 02   ăn xiên  
19/11/2017 21 14  ăn xiên   
18/11/2017 46 76 ăn lô  46 
17/11/2017 47 56  ăn lô  47 
16/11/2017 71 60   ăn lô  71
15/11/2017 71 65  trượt  
14/11/2017 04 41   ăn xiên  
13/11/2017 06 21   ăn lô  06
12/11/2017 02 48   ăn lô 02 
11/11/2017  31 72  ăn xiên  
10/11/2017 92 16  ăn lô   16
09/11/2017 93 67   trượt  
08/11/2017 21 14  ăn lô   21
07/11/2017 35 42  ăn lô  35 
06/11/2017 03 27  ăn xiên   
05/11/2017 19 92   ăn lô 19 
04/11/2017 16 21   ăn xiên  
03/11/2017 70 78   ăn lô  78 78
02/11/2017 32 03   trượt  
01/11/2017 41 71  ăn lô  41 
31/10/2017 27 81   ăn xiên  
30/10/2017 12 45  ăn lô  12 
29/10/2017 30 97   ăn lô  30
28/10/2017 23 43   ăn xiên  
27/10/2017 00 35    ăn lô  00 
26/10/2017  74 16   trượt    
25/10/2017 29 01  trượt   
24/10/2017 60 62   ăn lô  62
23/10/2017 14 30  trượt   
22/10/2017 17 53  ăn xiên   
21/10/2017 24 38   ăn xiên  
20/10/2017 17 40  trượt   
19/10/2017 14 83  ăn lô  83 83 
18/10/2017 03 60  ăn xiên   
17/10/2017 52 07   ăn lô 52 
16/10/2017 64 85  ăn xiên   
15/10/2017 07 61   ăn lô 61 
14/10/2017 41 82 ăn lô 41
13/10/2017 45 34  trượt   
12/10/2017 90 26  trượt   
11/10/2017 06 43  ăn xiên   
10/10/2017 40 37  ăn lô  40 
09/10/2017 03 52  ăn lô  52 
08/10/2017 04 61  ăn xiên   
07/10/2017 32 65  ăn lô   65 
06/10/2017 47 91  ăn lô   91
05/10/2017  08 78   trượt   
04/10/2017  23 31    ăn xiên  
03/10/2017  19 26     ăn xiên  
02/10/2017  27 51   ăn lô   51  
01/10/2017  01 10   ăn lô   01 
30/09/2017  34 40  ăn xiên   
29/09/2017  25 32   ăn lô    25 
28/09/2017  29 46  ăn lô   46 
27/09/2017  33 41   ăn xiên  
26/09/2017  15 28    trượt     
25/09/2017  37 46   ăn lô    46 
24/09/2017  29 31    ăn xiên  
23/09/2017  46 61    ăn lô  46  
22/09/2017  13 22    ăn xiên  
21/09/2017 16 23    trượt     
20/09/2017  03 43     trượt     
19/09/2017  49 67     ăn xiên  
18/09/2017 92 98   trượt     
17/08/2017 15 52    ăn lô   15  
16/09/2017 45 51   ăn xiên   
15/09/2017 75 87   trượt     
14/09/2017  48 60   ăn xiên   
13/09/2017  87 96    trượt    
12/09/2017 98 10  ăn xiên   
11/09/2017 41 10   ăn lô    41  
10/09/2017  43 89  ăn lô    43   
09/09/2017  07 30  trượt    
08/09/2017  64 75  ăn lô   64  
07/09/2017  22 34   ăn xiên   
06/09/2017  32 54   trượt     
05/09/2017  03 77  ăn lô    77 
04/09/2017  07 11   ăn xien   
03/09/2017  59 98  ăn lô    98 98 
02/09/2017  12 23  ăn lô    12 
01/09/2017  09 42  trượt    
31/08/2017  37 71   trượt    
30/08/2017 30 62   ăn xiên   
29/08/2017  55 72   ăn xiên   
28/08/2017  73 81  ăn lô   73  
27/08/2017   05 78    trượt    
26/08/2017  45 81   ăn xiên   
25/08/2017  38 65   trượt    
24/08/2017  42 62   ăn lô    42 
23/08/2017  70 01  ăn xiên    
22/08/2017  16 32   ăn lô  16  
21/08/2017  29 53   trượt   
20/08/2017  01 24   ăn xiên   
19/08/2017  05 32   ăn lô     05 
18/08/2017  32 49   trượt    
17/08/2017  53 69   ăn xiên   
16/08/2017  08 71  trượt    
15/08/2017  12 67   ăn lô   12  
14/08/2017  46 68   ăn xiên   
13/08/2017  00 12  ăn lô   00  
12/08/2017  43 56  ăn xiên   
11/08/2017  01 32   ăn lô    01  
10/08/2017  05 25    trượt     
09/08/2017 59 85    ăn lô    59 
08/08/2017  31 47  trượt    
07/08/2017  13 70  ăn xiên   
06/08/2017  23 41  ăn lô  23 23 
05/08/2017  27 85   trượt   
04/08/2017  12 31   ăn xiên  
03/08/2017  10 38   ăn xiên  
02/08/2017  04 23   ăn lô    04  
01/08/2017  32 57  trượt    
31/07/2017  15 65   ăn xiên  
30/07/2017  18 41   trượt     
29/07/2017  06 81  ăn lô  06  
28/07/2017  25 81   trượt    
27/07/2017  92 53  ăn xiên   
26/07/2017  24 57   ăn lô  24  
25/07/2017  46 77   trượt   
24/07/2017  50 87   ăn lô   50 
23/07/2017 85 79 trượt   
22/07/2017  35 06   trượt   
21/07/2017  89 62   trượt   
20/07/2017  42 89   ăn xiên  
19/07/2017  05 47   ăn lô  05  
18/07/2017  41 65  trượt    
17/07/2017  22 53   ăn lô  22  
16/07/2017  62 82  ăn xiên    
14/07/2017 27 53    trượt   
13/07/2017 79 91    ăn xiên   
12/07/2017  90 52   trượt     
11/07/2017  36 60    ăn lô    36  
10/07/2017 54 83   ăn lô    83 
09/07/2017  23 70   ăn xiên   
08/07/2017  00 94  ăn lô   00  
07/07/2017  31 74   trượt     
06/07/2017  41 93   ăn lô    41  
06/07/2017  45 87  ăn xiên  45 87 
05/07/2017  45 98  ăn lo    45  
04/07/2017  49 97   trượt     
03/07/2017  46 87   ăn lô     46 
02/07/2017  92 38   ăn xiên   
01/07/2017  96 09   trượt     
30/06/2017  38 98   trượt     
29/06/2017  49 69  ăn lô    43 
28/06/2017  89 94  ăn xiên   
27/06/2017  94 35   ăn lô      94 
26/06/2017  49 34  ăn lô     49 49 
25/06/2017  21 49  trượt      
24/06/2017  60 91  trượt      
23/06/2017 69 37  trượt    
22/06/2017  36 69  ăn xiên   
21/06/2017  09 38   trượt    
20/06/2017  45 91   ăn lô   91 
19/06/2017  00 88   ăn lô   88  
18/06/2017  01 71  ăn lô   01  
17/06/2017  52 68  ăn lô  52  
16/06/2017  72 89    ăn lô   89  
15/06/2017  87 69   trượt   
14/06/2017  25 87    ăn xiên   
13/06/2016  24 61   ăn lô    61 
12/06/2017 46 69   ăn lô   46  
11/06/2017  58 86    trượt    
10/06/2017 27 44   ăn xiên  
09/06/2017  34 57 ăn xiên   
08/06/2017  46 82   ăn lô     46  
07/06/2017 19 38  ăn lô   38  
06/06/2017  28 72   ăn xiên   
05/06/2017  25 69   ăn lô   25  
04/06/2017  49 92   ăn lô   49  
03/06/2017  32 54   trượt   
02/06/2017  00 68  ăn lô  00  
01/06/2017  51 93   ăn xiên  
31/05/2017  43 79   ăn lô   79   
30/05/2017  51 82   ăn lô   51 
29/05/2017  07 59  ăn xiên   
28/05/2017  13 56   ăn lô  13   
27/05/2017  83 90   ăn lô  83  
26/05/2017  69 98   trượt   
25/05/2017  77 94   ăn lô   77  
24/05/2017  09 44  ăn xiên   
23/05/2017  39 89   ăn lô    89 
22/05/2017  48 60   trượt    
21/05/2017  31 95   ặn lô    31 
20/05/2017  32 81   trượt   
19/05/2017  05 31   ăn lô   05 
18/05/2017  39 69   ăn xiên  39 39 39 69 
17/05/2017  18 42  trượt    
16/05/2017  79 85   ăn lô  79  
15/05/2017  32 71   ăn xiên   
14/05/2017 41 59  ăn lô  41 
13/05/2017  09 95   trượt   
12/05/2017  05 79   trượt   
11/05/2017  43 16   ăn lô   43 
10/05/2017  08 75   ăn xiên   
09/05/2017  11 74   ăn xiên   
08/05/2017  93 31  ăn lô    93 
07/05/2017  48 93   trượt   
06/05/2017  38 65   ăn xiên  
05/05/2017  83 47   ăn lô   83 
04/05/2017  37 88  ăn lô  88 88 
03/05/2017   42 71   ăn xiên  
02/05/2017  84 98   ăn lô  84  
01/05/2017  28 65   ăn xiên  
30/04/2017  13 94   ăn lô  13  
29/04/2017  75 91  ăn xiên  
28/04/2017  81 23   ăn lô  23  
27/04/2017  33 96   ăn lô   96  
26/04/2017   33 37   ăn lô   37   
25/04/2017  11 37   ăn lô  11  
24/04/2017  49 89   trượt   
23/04/2017  76 37   trượt   
22/04/2017  83 78  trượt   
21/04/2017 95 37   trượt   
19/04/2017  30 58   ăn lô  30    
18/04/2017 52 66  ăn lô  52    
17/04/2017  09 30   ăn lô   09   
16/04/2017  75 81   ăn lô  75  
15/04/2017  93 58  trượt   
14/04/2017  12 43  ăn lô  12   
13/04/2017  07 53  ăn lô  07  
12/04/2017  46 60  ăn xiên   
11/04/2017  51 96  ăn lô  51  
10/04/2017  03 38  ăn xiên  
09/04/2017  13 35  ăn lô  13   
08/04/2017  78 02   ăn lô  02 
07/04/2017  92 43   ăn lô   92 
06/04/2017  19 49   trượt   
05/04/2017  09 44   ăn xiên   
04/04/2017  19 52   ăn lô  19  
03/04/2017  54 73   ăn lô  54  
02/04/2017  86 08   ăn xiên  
01/04/2017  11 06  ăn lô  11 11  
31/03/2017  97 06  trượt   
30/03/2017  72 47   trượt   
29/03/2017 87 94  trượt   
28/03/2017  91 49  ăn lô  49  
27/03/2017  33 91  ăn lô  33  
26/03/2017   93 71   trượt   
25/03/2017  19 04  trượt   
24/03/2017  91 49  ăn lô   49  
23/03/2017  91 49  ăn lô   49  
22/03/2017  23 91  ăn xiên   
21/03/2017 77 92  ăn lô   77  
20/03/2017  78 89   ăn lô   78   
19/03/2017  64 81  ăn lô   64   
17/03/2017  33 78   ăn lô  33  
16/03/2017  01 60   ăn xiên   
15/03/2017  19 73   ăn lô  19  
14/03/2017  59 86   trượt   
13/03/2017  19 85   ăn lô   19 
12/03/2017  53 89   ăn xiên  
11/03/2017  40 01   trượt   
10/03/2017  50 77   ăn xiên   
09/03/2017  63 82   ăn lô   63   
08/03/2017  66 78   ăn lô  66  
07/03/2017  52 87   ăn lô  52  
06/03/2017  53 79   trượt   
05/03/2017  62 09  ăn xiên   
04/03/2017  06 43  trượt   
03/03/2017  01 52  trượt  
02/03/2017  42 81  ăn xiên  
01/03/2017  29 78   ăn lô   29 
28/02/2017  13 41  trượt   
27/02/2017  48 62 ăn lô  48  
26/02/2017  39 49   trượt   
25/02/2017  40 66  ăn xiên   
24/02/2017  02 51   ăn lô  02  
23/02/2017  13 86   trượt   
22/02/2017  01 40  trượt   
21/02/2017  01 14   ăn lô  01  
20/02/2017  32 63  ăn xiên    
19/02/2017  28 71   ăn lô   28 
18/02/2017  73 87   ăn xiên  
17/02/2017  33 90  ăn lô   33 
16/02/2017  29 45  ăn lô  45  
15/02/2017  02 49   ăn lô   02   
14/02/2017  91 71   ăn lô  91  
13/02/2017  52 19  ăn xiên    
12/02/2017  72 94   ăn lô  94  
11/02/2017  85 59   ăn lô   85 85
10/02/2017  74 96   ăn xiên   
09/02/2017  36 59   ăn lô  36 
08/02/2017  75 34   ăn xiên   
07/02/2017  94 47   ăn lô   47 
06/02/2017  03 37   ăn xiên   
05/02/2017  75 69   ăn lô  75 
04/02/2017  79 52  trượt   
03/02/2017  61 17  ăn lô  61  
02/02/2017 42 67 ăn xiên  
26/01-01/02/2017 nghỉ tết    
25/01/2017  09 21  ăn xiên   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0904.972.767

LƯỢT TRUY CẬP