CAO CẤP DÀN LÔ 3 SỐ

Lô 3 Số Miền bắc là 3 con lô được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất, đây là con lô có xác suất về cao nhất, đây là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày

Để nhận được dàn lô 3 số miền bắc các bạn cần nạp 2.000.000 vnđ vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công dàn lô 3 số  sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy dàn lô 3 số miền bắc siêu đẹp.

Bạn có thể nạp thẻ cộng dồn làm sao mà tổng số tiền đủ 2.000.000 vnđ là được. Các bạn sẽ nhận được Độc Thủ Lô của chúng tôi trong khoảng thời gian từ 08h00 – 18h00 mỗi ngày.

Lưu ý : Tất cả các hình thức nạp thẻ đều là tự nguyện , không lôi kéo ép buộc , không lừa đảo . Vậy nên chúng tôi sẽ không chịu một trách nhiệm nào về việc sử dụng thông tin của các bạn.Tất cả những thông tin trên của chúng tôi chỉ mang tính chất THAM KHẢO , dựa trên xác suất lô tô kết quả xổ số .Chơi lô đề là nghiêm cấm tại Việt Nam .Khuyến khích chơi lô tô xổ số hợp pháp theo quy định của nhà nước. Chúc các bạn may mắn ! Thanks !

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

NGÀY CAO CẤP DÀN LÔ 3 SÔ MIỀN BẮC KẾT QUẢ GHI CHÚ
24/04/2018      
23/04/2018 77 73 37  ăn lô   77 77 73 73 
22/04/2018 08 80 22   ăn lô  08 22 
21/03/2018 16 61 86   ăn lô   16 86  
20/04/2018  01 10 02  ăn lô   10 10 02 
19/04/2018 54 45 98  ăn lô   54 45  
18/04/2018  16 95 96  ăn lô    16 96 95
17/04/2018  01 10 02  ăn lô    01 02  
16/04/2018  02 20 03  ăn lô  02 20  
15/04/2018  98 89 09.   ăn lô  98 89  
14/04/2018 05 50 07    ăn lô  07 05  
13/04/2018 14 41 24  ăn lô  41 24 
12/04/2018  36 63 45 ăn lô  36  
11/04/2018 14 41 25 ăn lô  41 41 25 
10/04/2018 23 32 90  ăn lô  23 23 90 
09/04/2018 57 75 39   ăn lô 57 39 
08/04/2018 37 73 16  ăn lô  16 16 
07/04/2018 28 82 50   ăn lô 28 28 
06/04/2018 45 54 92   ăn lô 54 
05/04/2018 01 10 41  ăn lô  10 10 41 
04/04/2018 29 92 13  ăn lô   92 13
03/04/2018 08 80 72  ăn lô  08 08 
02/04/2018 45 54 61  ăn lô  45 45 61 
01/04/2018 08 80 27  ăn lô  80 
31/03/2018 06 60 93  ăn lô  06 93 
30/03/2018 47 74 48  ăn lô  47 47 
29/03/2018 16 61 76  ăn lô  76 
28/03/2018 19 91 85   ăn lô 85 
27/03/2018 12 21 24  ăn lô  12 24 
26/03/2018 15 51 40   trượt  
25/03/2018 24 42 56  ăn lô  24 56 
24/03/2018 28 82 29  ăn lô  28 82  
23/03/2018 34 43 50  ăn lô  34 34 43 
22/03/2018 16 61 05  ăn lô  16 
21/03/2018  45 54 90 ăn lô  45 90 
20/03/2018 27 72 54  ăn lô  27 27 
18-19/03/2018 bảo trì     
17/03/2018 67 76 81  ăn lô  67 81 
16/03/2018 57 75 85   ăn lô  85
15/03/2018 29 92 72   trượt  
14/03/2018 23 32 51  ăn lô  23 51 
13/03/2018 46 64 60   ăn lô 46 46 60 
12/03/2018 05 50 52  ăn lô   50 52
11/03/2018 34 43 56  ăn lô   43
10/03/2018 13 31 62  ăn lô  13 31 
09/03/2018 08 80 81  trượt   
08/03/2018 19 91 29  ăn lô  19 29 29 
07/03/2018 05 50 56  ăn lô  05 50 50 50 
06/03/2018 17 71 55   ăn lô 17 55 
05/03/2018 26 62 50  ăn lô  26 26 50 
04/03/2018 05 50 06  ăn lô  06 
03/03/2018 25 52 26   ăn lô 52 52 
02/03/2018  14 41 42  trượt  
01/03/2018 12 21 68  ăn lô  12 12 68 
28/02/2018 06 60 37  ăn lô  60 37 
27/02/2018 17 71 62  ăn lô  71 62 
26/02/2018 02 20 26 ăn lô  02 02 20 
25/02/2018 12 21 23   ăn lô  21 23 
24/02/2018 05 50 72  ăn lô  50 72 
23/02/2018 07 70 72   trượt  
22/02/2018 17 71 95  ăn lô  17 71 95 
21/02/2018  57 75 90  ăn lô 57 75 
20/02/2018 06 60 15  ăn lô  15 
19/02/2018 09 90 71   ăn lô 09 71 
15/02-18/02/2018 nghỉ tết    
14/02/2018  05 50 06 ăn lô  05 50 06 
13/02/2018 25 52 46   ăn lô 25 52 
12/02/2018 39 93 47  ăn lô  39 39 93 
11/02/2018 27 72 65  ăn lô  27 
10/02/2018 06 60 62 ăn lô   06 62
09/02/2018 35 53 36  ăn lô  35 53 
08/02/2018 25 52 70  ăn lô  25 52 70 
07/02/2018 14 41 15  ăn lô  15 
06/02/2018 48 84 51  ăn lô  48 51 
05/02/2018 13 31 20 ăn lô  31 
04/02/2018 23 32 65   ăn lô 32 65 
03/02/2018 26 62 17  trượt   
02/02/2018 14 41 23   ăn lô  41 23 
01/02/2018 36 63 04  ăn lô  36 04 
31/01/2018 09 90 92  ăn lô  09 
30/01/2018 02 20 31  ăn lô  02 20 31 
29/01/2018 14 41 32  ăn lô  41 32 
28/01/2018  27 72 07  ăn lô 27 72 
27/01/2018 24 42 34   ăn lô 34 
26/01/2018 02 20 72  ăn lô  20 72 
25/01/2018 26 62 91  ăn lô  26 62 91 
24/01/2018  27 72 49 ăn lô  27 49 
23/01/2018 28 82 31 ăn lô  82 
22/01/2018 14 41 82  ăn lô  14 14 14 
21/01/2018 09 90 82  ăn lô  90 
20/01/2018 23 32 05   ăn lô 32 05 
19/01/2018 13 31 12  ăn lô  31 31 
18/01/2018 27 72 80  trượt   
17/01/2018 36 63 60  ăn lô  36 63 60 
16/01/2018 07 70 42  ăn lô  07 07 
15/01/2018  24 42 01 ăn lô  42 01 
14/01/2018 23 32 41  ăn lô  32 
13/01/2018 03 30 21  trượt   
12/01/2018 46 64 80  ăn lô  46 80 
11/01/2018 09 90 81  ăn lô  90 
10/01/2018  46 47 48  ăn lô  48 48
09/01/2018 17 71 20  ăn lô   17 20
08/01/2018 35 53 45  ăn lô   53 53
07/01/2018 29 92 21   ăn lô 29 92 21 
06/01/2018 26 62 27   ăn lô  26 26 26
05/01/2018  06 60 62 ăn lô  06 62 
04/01/2018 13 31 53   ăn lô  13 53
03/01/2018 47 74 76  ăn lô  74 74 
02/01/2018 26 62 70  trượt   
01/01/2018 02 20 12  ăn lô  02 12 
31/12/2017 36 63 51 ăn lô  36 51 
30/12/2017 12 21 30  ăn lô  12 21 30 
29/12/2017 24 42 14  ăn lô  24 24 
28/12/2017 03 30 31  ăn lô  03 03 
27/12/2017 08 80 82  ăn lô  08 08 80 80 
26/12/2017 09 90 12  ăn lô   09 09 12
25/12/2017 17 71 19   ăn lô 17 19 
24/12/2017 90 09 92  ăn lô  90 90 90 92 
23/12/2017 16 61 72  ăn lô   61 72
22/12/2017 15 51 62   ăn lô  15
21/12/2017 23 32 30  ăn lô  32 32 
20/12/2017 13 31 62  ăn lô  31 62 
19/12/2017 09 90 70   trượt  
18/12/2017 15 51 91   ăn lô 51 51 51 91 
17/12/2017 26 62 27  ăn lô  62 62 
16/12/2017  35 53 50   ăn lô  53 53 53
15/12/2017 23 32 30  ăn lô  23 32 
14/12/2017 17 71 01 ăn lô  01 
13/12/2017 03 30 07  ăn lô  03 07 
12/12/2017 67 76 95   ăn lô  67 76 95
11/12/2017 19 91 37  ăn lô   19 19
10/12/2017 07 70 27   trượt  
09/12/2017 27 72 28  ăn lô  72 28 
08/12/2017 04 40 20  ăn lô  04 04 20 
07/12/2017 01 10 42  ăn lô   01 42
06/12/2017 75 57 72  ăn lô  57 75 75 
05/12/2017 38 83 91  ăn lô   83 91
04/12/2017 67 76 78  ăn lô  67 
03/12/2017 02 20 28  ăn lô   20 28
02/12/2017 46 64 63  ăn lô  64 64 
01/12/2017 27 72 92  trượt   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0904.972.767

LƯỢT TRUY CẬP