SOI CẦU DÀN ĐỀ 2 SỐ MIỀN BẮC

dàn đề 2 số miền bắc là dàn đề 2 số miền bắc được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất, đây là con đề có xác suất về cao nhất, đây là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày

Để nhận được dàn đề 2 số miền bắc miền bắc các bạn cần nạp 1.500.000 vnđ vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công dàn đề 2 số miền bắc  sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy Lô Độc Thủ miền bắc siêu đẹp.

Bạn có thể nạp thẻ cộng dồn làm sao mà tổng số tiền đủ 1.500.000 vnđ là được. Các bạn sẽ nhận được dàn đề 2 số miền bắc của chúng tôi trong khoảng thời gian từ 08h00 – 18h00 mỗi ngày.

Lưu ý : Tất cả các hình thức nạp thẻ đều là tự nguyện , không lôi kéo ép buộc , không lừa đảo . Vậy nên chúng tôi sẽ không chịu một trách nhiệm nào về việc sử dụng thông tin của các bạn.Tất cả những thông tin trên của chúng tôi chỉ mang tính chất THAM KHẢO , dựa trên xác suất lô tô kết quả xổ số .Chơi lô đề là nghiêm cấm tại Việt Nam .Khuyến khích chơi lô tô xổ số hợp pháp theo quy định của nhà nước. Chúc các bạn may mắn ! Thanks !

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

NGÀY SONG THỦ ĐỀ  MIỀN BẮC KẾT QUẢ GHI CHÚ
17/03/2018      
16/03/2018 23 24   tượt  
15/03/2018 14 16  ăn đề   16
14/03/2018 63 64   trượt  
13/03/2018 70 75  trượt  
12/03/2018 72 73  trượt   
11/03/2018 46 47   trượt  
10/03/2018 03 30  ăn đề   30
09/03/2018 13 31   trượt  
08/03/2018 97 98  ăn đề  98 
07/03/2018 21 23  trượt  
06/03/2018 37 38   trượt  
05/03/2018 65 56   ăn đề 65 
04/03/2018 45 46   trượt  
03/03/2018  67 76 trượt   
02/03/2018 25 52  trượt   
01/03/2018 28 82  ăn đề   28
28/02/2018 85 57  trượt   
27/02/2018 27 72   trượt  
26/02/2018 39 93  ăn đề  39 
25/02/2018 61 64   trượt  
24/02/2018 40 42   trượt  
23/02/2018 75 76  trượt  
22/02/2018 31 32  trượt  
21/02/2018  54 59 ăn đề   59
20/02/2018 23 25   trượt  
19/02/2018 80 82  trượt   
15/02-18/02/2018 nghỉ tết    
14/02/2018 25 52  trượt   
13/02/2018 89 98   ăn đề 89 
12/02/2018 56 65  trượt   
11/02/2018 67 76  trượt   
10/02/2018  93 94  trượt  
09/02/2018 45 46   trượt  
08/02/2018 75 78   ăn đề  75
07/02/2018 18 19  trượt   
06/02/2018 53 54   trượt  
05/02/2018 91 92   trượt  
04/02/2018 41 43  ăn đề  43 
03/02/2018 10 12   trượt  
02/02/2018 86 87  trượt   
01/02/2018 15 51  ăn đề  51 
31/01/2018 82 83   trượt  
30/01/2018 19 91   trượt  
29/01/2018  27 28  trượt  
28/01/2018 15 17   trượt  
27/01/2018  83 85 ăn đề  83 
26/01/2018 54 56  trượt   
25/01/2018 67 68  ăn đề   68
24/01/2018 54 57  ăn đề   57
23/01/2018 32 37  trượt   
22/01/2018 53 54  trượt   
21/01/2018 39 93   ăn đề  39
20/01/2018 43 45   trượt  
19/01/2018 65 67  trượt   
18/01/2018 46 47  trượt  
17/01/2018 90 93   trượt  
16/01/2018 65 66   ăn đề 66 
15/01/2018 30 32   trượt  
14/01/2018 23 25   trượt  
13/01/2018 61 64   ăn đề 64 
12/01/2018 95 96   trượt  
11/01/2018 49 94   ăn đề 49 
10/01/2018  46 64  trượt  
09/01/2018 74 75  trượt   
08/01/2018 37 38   trượt  
07/01/2018  57 75  ăn đề 57 
06/01/2018 37 38  trượt   
05/01/2018 80 81   trượt  
04/01/2018 74 75  ăn đề  74 
03/01/2018 04 05   trượt  
02/01/2018 13 31   ăn đề 31 
01/01/2018 32 36   trượt  
31/12/2017 95 96   trượt  
30/12/2017 54 57   trượt  
29/12/2017 37 73  ăn đề   73
28/12/2017 65 56   trượt  
27/12/2017 26 28   trượt  
26/12/2017 04 40  ăn đề  04 
25/12/2017 65 56   trượt  
24/12/2017  14 15  trượt  
23/12/2017 69 96   ăn đề 69 
22/12/2017 23 32   trượt  
21/12/2017 85 87  trượt   
20/12/2017 63 65  trượt   
19/12/2017 12 18   ăn đề 18 
18/12/2017 70 71 trượt   
17/12/2017 48 84   ăn đề 48 
16/12/2017  13 15   trượt  
15/12/2017 61 62   trượt  
14/12/2017 87 78  ăn đề  87 
13/12/2017 96 97  trượt  
12/12/2017 37 39  trượt  
11/12/2017  06 60 ăn đề  60 
10/12/2017 52 53   trượt  
09/12/2017  25 52  trượt  
08/12/2017 18 81   ăn đề 81 
07/12/2017 23 25  trượt   
06/12/2017 46 64  ăn đề  64 
05/12/2017 73 75   trượt  
04/12/2017 34 35   trượt  
03/12/2017 06 60   trượt  
02/12/2017 71 72  trượt   
01/12/2017 14 16   ăn đề 16 
30/11/2017 15 51   trượt  
29/11/2017 56 65   trượt  
28/11/2017 05 50  ăn đề  05 
27/11/2017 13 31   trượt  
26/11/2017 07 70   trượt  
25/11/2017 24 42  trượt   
24/11/2017 68 86   ăn đề 68 
23/11/2017 26 62 ăn đề 62
22/11/2017 12 21   trượt  
21/11/2017 45 54   trượt  
20/11/2017  27 72  trượt  
19/11/2017 16 61  ăn đề  61 
18/11/2017 27 72   trượt  
17/11/2017  25 52  trượt  
16/11/2017 04 40   trượt  
15/11/2017 89 98   ăn đề  98
14/11/2017 39 93   trượt  
13/11/2017 14 41   ăn đề 41 
12/11/2017 25 52  trượt   
11/11/2017 43 47   trượt  
10/11/2017 23 32   ăn đề  23
09/11/2017 45 54   trượt  
08/11/2017 81 82   trượt  
07/11/2017 38 83   ăn đề  38
06/11/2017 35 53   trượt  
05/11/2017 26 62  trượt   
04/11/2017 56 65   trượt  
03/11/2017 01 10  trượt   
02/11/2017 16 61   ăn đề  61
01/11/2017 17 71  trượt   
31/10/2017 23 32  trượt   
30/10/2017 78 87  ăn đề  87 
29/10/2017 09 90  trượt  
28/10/2017 74 47   trượt  
27/10/2017  27 72 ăn đề  27 
26/10/2017 26 62   trượt  
25/10/2017 38 83  trượt  
24/10/2017 47 74   trượt  
23/10/2017 19 91  ăn đề   91
22/10/2017 28 82  trượt   
21/10/2017 59 95  ăn đề  95 
20/10/2017 12 21  trượt   
19/10/2017 37 73   trượt  
18/10/2017 07 70  ăn đề  70 
17/10/2017 23 32  trượt   
16/10/2017 96 69  trượt   
15/10/2017 25 52  trượt  
14/10/2017 71 72  ăn đề  71 
13/10/2017 82 83  trượt   
12/10/2017 04 06  ăn đề  04 
11/10/2017 09 90  ăn đề  90 
10/10/2017  54 45 trượt   
09/10/2017 78 87  trượt   
08/10/2017 04 40  trượt   
07/10/2017 24 42  ăn đề  24 
06/10/2017 39 93  trượt   
05/10/2017 95 59  trượt    
04/10/2017  05 50    trượt    
03/10/2017 50 05    trượt     
02/10/2017  07 70   ăn đề  07  
01/10/2017  46 64   trượt     
30/09/2017  02 20   trượt     
29/09/2017 65 64   trượt     
28/09/2017  69 96   ăn đề    96 
27/09/2017  87 78   trượt    
26/09/2017  36 63    trượt    
25/09/2017  29 92    trượt     
24/09/2017  25 52   ăn đề  52  
23/09/2017 09 90  trượt    
22/09/2017 87 78  ăn đề   87  
21/09/2017  07 70   ăn đề  70  
20/09/2017  17 71   trượt     
19/09/2017  56 65   trượt     
18/09/2017  03 30   trượt    
17/08/2017  23 32    trượt    
16/08/2017 58 85  ăn đề  85 
15/09/2017 54 45  trượt       
14/09/2017  04 40   ăn đề   40 
13/09/2017  05 50  trượt    
12/09/2017  69 96   trượt    
11/09/2017  19 29   ăn đề   19 
10/09/2017  59 95   trượt     
09/09/2017  23 32   trượt     
08/09/2017  32 23  trượt    
07/09/2017  36 63  ăn đề    63 
06/09/2017  89 98  trượt     
05/09/2017  49 94   trượt     
04/09/2017  59 95   trượt    
03/09/2017 61 71    ăn đề  71  
02/09/2017  14 41    trượt    
01/09/2017  87 89   ăn đề   89  
31/08/2017  26 62    trượt     
30/08/2017  03 30     ăn đề  03 
29/08/2017 39 93     trượt    
28/08/2017 15 51    trượt    
27/08/2017  36 63    trượt   
26/08/2017  32 23    trượt     
25/08/2017  99 88   ăn đề  99  
24/08/2017  59 95    trượt     
23/08/2017 36 63  trượt     
22/08/2017  40 04   trượt     
21/08/2017  78 87   trượt     
20/08/2017  09 90  ăn đề   09 
19/08/2017  23 32  trượt     
18/08/2017  78 87   trượt     
17/08/2017  35 53   trượt      
16/08/2017  87 78   trượt     
15/08/2017  14 41  trượt    
14/08/2017  26 62  trượt    
13/08/2017  07 70   ăn đề  07  
12/08/2017  65 56  trượt     
11/08/2017  24 42   trượt     
10/08/2017 57 75  ăn đề    57 
09/08/2017 26 62 trượt     
08/08/2017 37 73 trượt     
07/08/2017  27 72   trượt     
06/08/2017  35 53  trượt     
05/08/2017  39 93  trượt    
04/08/2017  18 81  trượt    
03/08/2017  13 31  ăn đề    13 
02/08/2017  28 82  trượt    
01/08/2017  69 96   trượt     
31/07/2017  49 94  trượt    
30/07/2017  09 90  trượt    
29/07/2017  30 40   ăn đề   30 
28/07/2017  49 94   trượt     
27/07/2017 32 23  trượt     
26/07/2017  69 96  trượt     
25/07/2017  47 74   trượt     
24/07/2017  67 76  trượt    
23/07/2017  02 20    ăn đề   20 
22/07/2017 18 81   ăn đề   81 
21/07/2017  47 74   trượt     
20/07/2017  13 31  trượt     
19/07/2017  47 74   trượt     
18/07/2017  46 64  trượt     
17/07/2017  28 82   trượt     
16/07/2017  67 76   trượt     
15/07/2017  80 08  trượt    
14/07/2017  68 86  trượt    
11/07/2017  31 13   ăn đề  31  
10/07/2017  57 75   trượt   
09/07/2017  09 90  trượt    
08/07/2017  58 85   trượt   
07/07/2017 69 96   trượt    
06/07/2017  82 28   ăn đề  82  
05/07/2017 35 53  trượt   
04/07/2017  38 83   trượt    
03/07/2017  83 38   trượt    
02/07/2017  42 24    trượt    
01/07/2017  12 21   ăn đề   21 
30/06/2017 03 30  trượt     
29/06/2017  23 32  trượt    
28/06/2017  49 94  ăn đê   94  
27/06/2017  38 83   trượt     
26/06/2017  37 73  trượt    
25/06/2017  87 78   trượt     
24/06/2017 16 61  ăn đề   61  
23/06/2017  35 53  trượt    
22/06/2017  17 71  trượt    
21/06/2017  27 72   ăn đề  72  
20/06/2017  89 98  trượt    
19/06/2017  35 53   trượt     
18/06/2017  05 35   trượt     
17/06/2017  59 95   trượt     
16/06/2017  01 10   trượt      
15/06/2017  23 32   trượt     
14/06/2017  82 89   trượt     
13/06/2016  46 47   trượt     
12/06/2017  02 83   trượt     
11/06/2017  16 61  trượt    
10/06/2017  09 90  trượt    
09/06/2017  39 93   trượt    
08/06/2017 98 89 trượt     
07/06/2017  57 75  trượt     
06/06/2017  29 39  ăn đề   39  
05/06/2017  03 30  trượt    
 04/06/2017  89 98   trượt    
03/06/2017  56 65   trượt    
02/06/2017  36 63   ăn đề   36 
01/06/2017  02 20   trượt     
31/05/2017  69 96   trượt     
30/05/2017  14 41   trượt     
29/05/2017  48 84     trượt     
28/05/2017  87 67    ăn đề   67 
27/05/2017  53 35   trượt    
26/05/2017  31 21    ăn đề  21  
25/05/2017  79 97    trượt    
24/05/2017  96 69    trượt    
23/05/2017 08 80   trượt    
22/05/2017  26 62    trượt   
21/05/2017  77 88   ăn đề  77  
20/05/2017  37 73    trượt    
19/05/2017 61 62   trượt    
18/05/2017  32 38   trượt    
17/05/2017  73 76  trượt   
16/05/2017  73 74  trượt    
15/05/2017  74 63   trượt    
14/05/2017  47 74  trượt   
13/05/2017  35 53  trượt   
12/05/2017  26 46  trượt    
11/05/2017  13 31   trượt    
10/05/2017  48 84  trượt    
09/05/2017  63 36  trượt    
08/05/2017  16 61   trượt   
07/05/2017  39 93   ăn đề   39 
06/05/2017  96 69    trượt    
05/05/2017 23 32  trượt   
04/05/2017   58 85   trượt    
03/05/2017   87 78   trượt     
02/05/2017  02 20   trượt    
01/05/2017  65 56   ăn đề   65 
30/04/2017  26 46   trượt   
29/04/2017  58 85  trượt   
28/04/2017  12 21   trượt   
27/04/2017  37 73   trượt   
26/04/2017   51 15   trượt   
25/04/2017  94 49   ăn đề  49  
24/04/2017  23 32   trượt   
23/04/2017  09 90   trượt   
22/04/2017  38 83    trượt   
21/04/2017  35 31   trượt   
20/04/2017  29 39   ăn đề   29 
19/04/2017  48 84   trượt   
18/04/2017  82 28   trượt   
17/04/2017  20 02   trượt   
16/04/2017  49 94   trượt   
15/04/2017  45 54  ăn đề   45 
14/04/2017  23 32   ăn đề   23 
13/04/2017  05 50  trượt   
12/04/2017  39 93  trượt   
11/04/2017  23 32  trượt   
10/04/2017  46 64  trượt   
09/04/2017  25 52 trượt   
08/04/2017  46 48   ăn đề   46 
07/04/2017  58 85   trượt   
06/04/2017  48 84   trượt   
05/04/2017  07 70   ăn đề  07  
04/04/2017  19 91   ăn đề   19 
03/04/2017  46 64  trượt   
02/04/2017  76 78  trượt   
01/04/2017 45 54  trượt   
31/03/2017  46 64   trượt   
30/03/2017  48 84  trượt   
29/03/2017  16 26   ăn đề  16  
28/03/2017  15 51  trượt   
27/03/2017  81 18  trượt   
26/03/2017  14 16  trượt   
25/03/2017  57 67   ăn đề  67  
24/03/2017   34 43   trượt   
23/03/2017   83 38   trượt   
22/03/2017  57 75  ăn đề  75  
21/03/2017  89 82  trượt   
20/03/2017 52 25  trượt   
19/03/2017  75 57  trượt   
18/03/2017  67 76  trượt   
17/03/2017  91 19  ăn đề 91 
16/03/2017  02 12   trượt   
15/03/2017  14 41  ăn đề  41  
14/03/2017  08 80  trượt   
13/03/2017  27 72   trượt   
12/03/2017 85 95  ăn đề  95  
11/03/2017  23 32  trượt   
10/03/2017  87 89  trượt   
09/03/2017  25 27  trượt   
08/03/2017  87 89   trượt   
07/03/2017 36 37   trượt   
06/03/2017  87 89   trượt   
05/03/2017 ......    
04/03/2017  19 29   trượt    
03/03/2017  78 42   trượt   
02/03/2017  92 29  trượt   
01/03/2017 24 28   ăn đề  24  
28/02/2017  96 69   trượt   
27/02/2017  29 92   trượt   
26/02/2017  23 27   ăn đề   23 
25/02/2017  06 16   trượt   
24/02/2017 53 35  trượt   
23/02/2017  17 27   trượt   
22/02/2017  44 66   ăn đề  66  
21/02/2017  42 48   ăn đề   48
20/02/2017  28 82   trượt    
19/02/2017  96 94  trượt    
18/02/2017  78 72  trượt    
17/02/2017  32 23  trượt   
16/02/2017  43 53   ăn đề  43  
15/02/2017  15 51  trượt   
14/02/2017  16 61   trượt   
13/02/2017  21 12   trượt   
12/02/2017  43 34  trượt   
11/02/2017  92 94  ăn đề   92 
10/02/2017  24 42  trượt    
09/02/2017  38 83   trượt   
08/02/2017  24 42 trượt   
07/02/2017  70 07   trượt   
06/02/2017  86 68   trượt   
05/02/2017  85 58   trượt    
04/02/2017  29 39   ăn đề   29
03/02/2017  89 98   trượt   
02/02/2017 59 95  trượt   
26/01-01/02/2017  nghỉ tết    
25/01/2017  68 86   trượt   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0904.972.767

LƯỢT TRUY CẬP